Sbor dobrovolných hasičů Slavětín tímto děkuje společnosti ČEZ, a. s., za poskytnutí finančního daru na nákup vybavení klubovny mladých hasičů a nákup AED defibrilátoru pro náš sbor. 


Poděkování Skupině ČEZ:

Sbor dobrovolných hasičů Slavětín děkuje Skupině ČEZ za poskytnutí finančního daru na nákup ochranných oděvů pro výjezdovou jednotku našeho sboru.

Poděkováni Nadaci ČEZ

Sboru dobrovolných hasičů Slavětín (SDH Slavětín) se v červnu 2016 podařilo získat nadační příspěvek na nákup vysílaček, které jsou určeny jak pro aktivní komunikaci mezi členy SDH Slavětín, tak pro komunikaci s Krajským operačním a informačním střediskem Ústí nad Labem při mimořádných událostech.

Tento projekt podpořila Nadace ČEZ, které tímto velice děkujeme.

SDH Slavětín

Informace o nás:

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) ve Slavětíně byl založen v roce 1881. Jednotka spadá do kategorie JPO5. To znamená, že může zasahovat na území vlastní obce a na požádání může vyjíždět i do sousedních obcí.

Hasiči na Facebooku

Sponzoring!

Hledáme sponzory. Potřebovaly by jsme nějaké penízky na nové dresy, vybavení a tak dále.... Tak kdyby jste někdo chtěl přispět svými financemi, nebo něčím jiným, kontaktujte nás na E-mail. Předem děkujeme za vaše příspěvky.

www.firesport.eu

Kontakt

SDH Slavětín Bazant.D@seznam.cz